تجاوز شورته های عربستان به زایرین جوان ایرانی

بنده از مسولین بلند پایه جمهوری اسلام ایران عاجزانه در خواست می نمایم این ننگ عمل شنیع وزشت وهابیون افراطی راکه به دست نیروهای نظامی آنها صورت پذیرفته وجوانان معصوم را مورد تجاوز واهانت قرار دادند وکام خانواده آنها راتلخ نموده وموجب جریه دارشدن خاطر ملت بزرگ ایران شدند را باکوتاهی وسهل انگاری به فراموشی نسپرند وبابهترین برخورد که درشان ملت ایران است جواب دندان شکن داده وخواستار مجازات فوری مسببین این فاجعه می باشیم .

/ 0 نظر / 9 بازدید